Effects of soft bracing or taping on a lateral ankle sprain: a non-randomised controlled trial evaluating recurrence rates and residual symptoms at one year

Auteurs: Ellen Kemler et al, UMC Utrecht
Gepubliceerd in: Journal of Foot and Ankle Research
Publicatiedatum: April, 2015

1. Waarom dit onderzoek?

Enkelbandletstel is sportletsel nummer 1. De behandeling van acuut enkelbandletsel (in de studie ALALS genoemd: acute lateral ankle ligament sprains) heeft de laatste jaren tot discussie geleid: tape of brace?

2. Wat was het doel van het onderzoek?

Vaststellen welke interventie het effectiefst is geweest, gedurende 1 jaar follow-up: 4weken enkelbrace (Push med Enkelbrace) of 4 weken tape.

3. Hoe werd dit onderzocht?

157 patiënten tussen 18 en 70 jaar werden in 2 groepen verdeeld: de ene groep kreeg voor de behandeling van de ALALS een Push med Enkelbrace en de andere groep een tapebehandeling gedurende 4 weken. Inclusiecriteria:

• Sporters- en niet sporters
• ALALS < 14 dagen oud
• Letsel ontstaan door een acuut inversietrauma Op diverse meetmomenten werd de patient onderzocht door een sportarts of werd men gevraagd online vragenlijsten in te vullen.

De uitkomstmaten waren: restklachten, recidieven en kosten

4. Wat waren de belangrijkste bevindingen?

• Geen significant verschil in recidiefkans (1 jaar na letsel) na een behandeling van een ALALS met de Push med Enkelbrace vergeleken met tape
• Geen significante verschillen in restklachten (instabiliteit, pijn)
• Geen significant verschil in kosten tot 13 weken na het initiële letsel tussen patiënten die behandeld zijn met enkeltape of –brace.

5. Wat betekent dit voor de praktijk?

Een enkelbrace lijkt minstens zo effectief te zijn als een enkeltape. De enkelbrace heeft het voordeel van de patientvriendelijkheid (instelbaarheid, huidvriendelijkheid, mogelijkheid tot afdoen van de brace bij douchen/baden etc.). De winst aan populariteit van de enkelbrace is onder andere te danken aan de resultaten van deze studie.Bekijk de volledige studie

Official Supplier & Sponsorships

  • FIFPRO
  • logo-knkv-2020
  • logo-dutch-gymnastics-2020