Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy

Via onze websites bieden wij diensten of functionaliteiten aan bezoekers aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit met welk doel we deze aanvullende gegevens vragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Wanneer je onze websites bezoekt, kunnen wij afhankelijk van de gekozen dienst of functionaliteit, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • IBAN
 • Bedrijfsnaam
 • Gebruikersnaam
 • Inloggegevens
 • CV
 • IP-adres
 • Zelf ingevulde informatie in een open veld
 • Gegevens over website gebruik
Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De gegevens worden daartoe opgeslagen op servers in Nederland.
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jouw vragen te beantwoorden.
 • Om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze webshop.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je sollicitatie te verwerken.
 • Om je klacht over een product of je reactie op een klacht te behandelen en verwerken.
 • Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Om je te benaderen over je ervaring met onze producten.
 • Om je te benaderen voor medewerking aan promotionele doeleinden.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.
 • Om jou deel te laten nemen aan door ons te organiseren bijeenkomsten en evenementen.
 • Om onze websites te verbeteren.

Derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten en het beantwoorden van de door jou gestelde vragen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. In gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers behandelen je gegevens vertrouwelijk.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiliging

Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Bewaartermijn

Je gegevens worden door ons alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is. Indien je ons hebt gevraagd om contact met je op te nemen, bewaren wij je persoonsgegevens totdat je hebt aangegeven niet verder gebruik te willen maken van onze diensten, tenzij je schriftelijk uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens langer bewaard mogen worden.

Indien je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaren wij je persoonsgegevens totdat je aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden. Om je weer opnieuw in te schrijven voor de nieuwsbrief is het dan ook noodzakelijk om je gegevens opnieuw te verstrekken.

Rechten

Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben. Je kunt dan (tevens) aangeven of je de gegevens wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Het verwerken van je persoonsgegevens is in een aantal gevallen gebaseerd op de door jou gegeven toestemming. Je hebt dan ook altijd het recht om die toestemming in te trekken.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen kun je indienen via onderstaande contactgegevens. Wanneer je een verzoek bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.
Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app (iOS/Android) voor gebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Klacht

Wij doen ons uiterste best om je privacy te waarborgen en er voor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht je desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met je persoonsgegevens, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Je kunt een klacht dan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, feedback en contact

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of feedback willen geven, dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer (PO):

Robbert Meijs
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
043-4079220
privacy@push.eu

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met Nea International bv:
Nea International bv
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
043-4079220
info@push.eu

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 12 juli 2018.

Official Supplier & Sponsorships

 • FIFPRO
 • logo-knkv-2020
 • logo-dutch-gymnastics-2020